Javni razpisi in objave

Slovenske železnice na tej strani objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, objavljamo namere za ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno. 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN

Ljubljana, TRG OF

Razpisna dokumentacija

Fotografije